Saimme mitä halusimmme, kun Statisti toteutti globaalin säädatan jalostamisen ja analysoinnin raaka-aineiden systemaattista kaupankäyntiä varten.”

- Tommi Lindeman, CEO, Kvarken Capital Management

Datanjalostus

Verkossa on paljon avointa dataa, jota voisi hyödyntää päätöksenteossa. Statistilla on vahva kokemus datan keräämisestä, sen yhdistämisestä omiin aineistoihin ja muokkaamisesta helposti analysoitavaan muotoon.

Datan raportointi ja visualisointi voidaan toteuttaa työpöytäsovelluksena tai nettisivuna hyvin kustannustehokkaasti Shinyllä.

Datalla saa ja hevosella pääsee.”

- Johannes Ärje